Building Reading Practice

login or signup
⬅ Back To Library

סינדרלה

Written By: ReadM

  • Total Pages: 15
  • Book Level: 3
Read

Excerpt from The Book: "סינדרלה"

היו היתה פעם, בארץ רחוקה, ילדה בשם סינדרלה. סינדרלה גרה עם אביה, אמה החורגת ושתי אחיותיה החורגות.אמה ואחיותיה החורגות נהגו ברשעות כלפיה. הן הכריחו אותה לנקות ולבשל עבורן.כאשר מלאו לסינדרלה 17 שנים, התקבלה בבית הזמנה מיוחדת, כל בנות הבית הוזמנו לנשף המלכותי בארמון.הנסיך ביקש למצוא עבורו כלה מתאימה. ולכן הוא החליט להזמין את כל בנות הממלכה לנשף המלכותי.סינדרלה ביקשה להשתתף בנשף אך אמה החורגת אסרה עליה. ״אינך יכולה לבוא, עליך לנקות את כל הבית.״ אמרה לה האם.כשאמה ואחיותיה החורגות עזבו, סינדרלה היתה מאוד עצובה. לפתע היא שמעה קול הקורא לה מהגינה. היא יצאה החוצה במהירות, וראתה פיה טובה עומדת מולה.״אל תדאגי, סינדרלה, גם את תלכי לנשף.״ אמרה לה הפיה הטובה. הפיה נגעה עם השרביט שלה בדלעת, שהיתה מונחת בפתח הבית, והפכה אותה לכרכרה יפיפיה.עוד נגיעה עם השרביט, ובגדי סינדרלה הפכו לשמלה מפוארת. וברגליה הופיעו נעלי זכוכית.״עכשיו, את מוכנה.״ אמרה הפיה הטובה. ״אולם, את חייבת לעזוב את הנשף לפני חצות. אם לא, השמלה והכרכרה יחזרו למה שהיו קודם.״סינדרלה הודתה לפיה הטובה. עלתה לכרכרה ונסעה לנשף.כשנכנסה סינדרלה לאולם הנשפים, כולם הביטו בה. אפילו הנסיך לא יכול היה להסיר את מבטו ממנה. הנסיך וסינדרלה רקדו כל הערב.דינג דונג, השעון צלצל חצות. סינדרלה נבהלה ובעת מנוסתה נפלה לה נעל אחת ונותרה במורד המדרגות, אולם סינדרלה המשיכה לרוץ. ״עצרי בבקשה, אני אפילו לא יודע את שמך.״ צעק לעברה הנסיך.הנסיך הרים את הנעל, וראה שהיא מיוחדת במינה. ״הנעל הזו, שייכת לעלמה שאיתה רקדתי, אני חייב למצוא אותה.״ הנסיך שלח הודעה לכל בנות הממלכה, שרק זו שהנעל תתאים לה תהיה כלתו.הנסיך עבר מבית לבית, וכל בנות הממלכה ניסו למדוד את הנעל המיוחדת. אחיותיה החורגות של סינדרלה ניסו גם הן למדוד את הנעל, ללא הצלחה. כשביקשה סינדרלה למדוד את הנעל, סירבו אחיותיה לאפשר לה. הנסיך הורה לסינדרלה לנסות, והנה, הנעל מתאימה בצורה מושלמת.״סוף סוף מצאתי אותך״ אמר לה הנסיך בחיוך. סינדרלה והנסיך נישאו בנשף מפואר. וחיו באושר ועושר שנים רבות.