Building Reading Practice

login or signup
⬅ Back To Library

היפיפיה הנרדמת

Written By: ReadM

  • Total Pages: 9
  • Book Level: 3
Read

Excerpt from The Book: "היפיפיה הנרדמת"

לפני שנים רבות, חיו מלך ומלכה. למלך ולמלכה היתה תינוקת.המלך והמלכה ערכו מסיבה לכבוד התינוקת, והזמינו את כל הפיות לברך אותה. חוץ מאחת, הפיה הרעה. כששמעה זאת הפיה הרעה, היא כעסה מאוד.בעת המסיבה, כשהגיע הזמן לברך את התינוקת, כל הפיות הטובות בירכו אותה בברכות טובות. לפתע ראו כי גם הפיה הרעה הגיעה למסיבה, ובכעס, הטילה על הנסיכה כישוף כי ביום ההולדת 16 של הנסיכה, הנסיכה תיגע במחט גלגל טווייה, ותמות.המלך והמלכה התחננו בפני הפיה הרעה לבטל את הקללה, אולם היא סירבה. ואילו פיה טובה אחרת שהיתה במסיבה, הכריזה שהנסיכה רק תישן במשך 100 שנים.ואז, לאחר 100 שנים שבהן היא תישן, יגיע הנסיך ויעיר אותה. המלך המודאג, אסר על שימוש בגלגלי טווייה בממלכה.השנים חלפו. כשמלאו לנערה 16 שנים, היא טיילה ביער וראתה אשה קשישה טווה בגלגל טווייה. ״מה זה?, אני יכולה גם לנסות?״ שאלה הנערה.״כמובן,״ ענתה הקשישה, והנערה התיישבה מול הגלגל. וברגע שנגעה עם האצבע בגלגל הטווייה, היא נפלה לשינה עמוקה. הפיות הטובות הטילו כישוף על הממלכה, וכולם נפלו לשינה עמוקה, למשך 100 שנים.לאחר 100 שנים, נסיך צעיר נכנס לממלכה וראה כי כולם ישנים. הוא טייל בממלכה ומצא את הנערה, ישנה. ״קומי בבקשה,״ קרא לה הנסיך. הנסיכה התעוררה ואיתה כל הממלכה.הם ישבו ובילו ביחד. הנסיך והנסיכה התאהבו, ולאחר זמן מה - נישאו במסיבה מלכותית. וחיו שנים רבות בשמחה ובאהבה.