Building Reading Practice

login or signup
⬅ Back To Library

כיפה אדומה

Written By: Public Domain

  • Total Pages: 7
  • Book Level: 3
Read

Excerpt from The Book: "כיפה אדומה"

פעם, לפני שנים רבות, היתה ילדה קטנה שחיה בבית ליד היער. הילדה חבשה כל היום גלימה בצבע אדום, ולכן כולם קראו לה כיפה אדומה. יום אחד, שאלה כיפה אדומה את אמה האם היא יכולה ללכת לבקר את סבתה החולה. האם מיד הסכימה, וארזה עבור כיפה אדומה סל ובו מצרכים לסבתא.״כיפה אדומה, עליך ללכת ישר לביתה של סבתא, ובבקשה אל תדברי עם זרים,״ אמרה לה אמה. ״אל תדאגי אמא, אני מאוד זהירה״ ענתה לה כיפה אדומה. בדרך אל סבתא, הבחינה כיפה אדומה בפרחים יפים מעבר לשביל, ושכחה את ההבטחה שהבטיחה. ״אני אקטוף כמה פרחים לסבתא ואחזור אל השביל״ חשבה לעצמה.לפתע, הבחינה כיפה אדומה בזאב שעמד לידה. ״מה את עושה פה ילדה קטנה?״ שאל הזאב. ״אני בדרך לבקר את סבתא שלי, שנמצאת בחלק השני של היער״ ענתה כיפה אדומה. ״כבר מאוחר, אני חייבת להגיע לסבתא, אני הולכת״ אמרה כיפה אדומה לזאב.הזאב רץ מהר לסוף היער, ומצא את ביתה של סבתא. כאשר כיפה אדומה נכנסה לבית של סבתא היא לא יכולה היתה לזהות אותה. ״סבתא, הקול שלך מאוד מוזר״ אמרה כיפה אדומה. ״איזה אוזניים גדולות יש לך״ אמרה כיפה אדומה כשהיא מתקרבת למיטה. ״כדי שאוכל לשמוע אותך״ ענה הזאב.״איזה עיניים גדולות יש לך סבתא״ אמרה כיפה אדומה. ״כדי שאוכל לראות אותך טוב יותר״ ענה הזאב. ״איזה שיניים גדולות יש לך סבתא״ אמרה כיפה אדומה. ״כדי שאוכל לאכול אותך״ ענה הזאב, וקם מהמיטה לכיוון של כיפה אדומה.כיפה אדומה רצה בחדר וצעקה ״הצילו, זאב.״ שומר יערות, שעבד ביער, שמע את כיפה אדומה זועקת לעזרה, ורץ מהר ככל האפשר לכיוון הבית של סבתא. הוא תפס את הזאב והוציא את סבתא בריאה ושלמה. ״אוי סבתא, כל כך פחדתי״ אמרה כיפה אדומה. ״אני לא אשוחח עם זרים יותר לעולם.״״נכדתי היקרה, למדת לקח חשוב, מזל ששומר היערות שמע והציל אותנו.״ אמרה סבתא. שומר היערות לקח את הזאב עמוק לתוך היער, והשאיר אותו שם. כיפה אדומה וסבתא אמרו תודה לשומר היערות. הן אכלו ארוחה יחד, וכיפה אדומה חזרה לביתה בריאה ושלמה.