Building Reading Practice

login or signup
⬅ Back To Library

הדובי שהלך לאיבוד

Written By: ReadM

  • Total Pages: 4
  • Book Level: 2
Read

Excerpt from The Book: "הדובי שהלך לאיבוד"

פעם, בבית קטן גרה ילדה ושמה חנה. לחנה היה דובי מאוד מיוחד, הוא החבר הכי טוב שלה. יום אחד, בזמן ששיחקה בפארק, חנה הניחה את הדובי על הדשא. ובלי לשים לב, חזרה הביתה בלעדיו.כשחנה נזכרה בדובי, היה כבר מאוחר מידי. ״היכן הדובי שלי?״ בכתה חנה. ״אמא, את יכולה לבוא איתי לפארק לחפש את הדובי?״ שאלה חנה. אמה הסכימה. כשהגיעו לפארק, שאלה חנה את העוברים ושבים אם במקרה ראו את הדובי האהוב שלה.אשה אחת הציעה לבדוק במחלקת אבידות ומציאות של הפארק. ״המחלקה הזו נמצאת בסוף השביל הצהוב,״ אמרה אותה אשה. חנה ואמה הלכו בשביל הצהוב והגיעו לחדר קטן. בתוך החדר, ראו את הדובי האהוב מחכה על המדף.חנה חיבקה את הדובי ברכות, ״הנה אתה, חיפשתי אותך״ אמרה. היא הודתה לאמה על שבאה איתה לחפש את הדובי. ומאז, חנה שמרה את הדובי קרוב אליה.